901 55 156 Bli oppringt
Illustrasjonsbilde av person med laptop som krysser av for punkter i et digitalt skjema.

Krav om dokumentasjon for universell utforming i tilbudsprosessen

Hva oppdragsgivere og leverandører trenger å vite ved anskaffelser og leveranser av nye nettsider

Petronas Twin Towers i Kuala Lumpur

Reisebrev: Kuala Lumpur

En unik blanding av gammelt og moderne i Asia

Marcus på My Khe Beach, Vietnam

Reisebrev fra Vietnam

Det er over en måned siden vi flyttet til Vietnam, dette er mitt første reisebrev.

Illustrasjonsbilde av person som holder en mobiltelefon og blunker med øyet.

Disse faktorene begrenser nettsidens plassering i Google

Det stilles stadig strengere krav fra både Google og myndighetene hva gjelder universell utforming, feilfri koding, hastighet og sikkerhet.

Illustrasjonbilde av en person med en utfylt analyse av nettsiden i henhold til regelverket for universell utforming.

Tilgjengelighetserklæring? Nå haster det for offentlige virksomheter.

Innen 1 februar 2023 skal alle offentlige virksomheter ha publisert en tilgjengelighetserklæring på sine nettsider.

Illustrasjon av en person som holder opp en utfyllt tilgjengelighetserklæring

Universell utforming og tilgjengelighetserklæring

Nå skal alle virksomheter innenfor offentlig sektor ha en tilgjengelighetserklæring på sine nettsider.

Foto av Tore Mårli og Anne Kristensen som ser på en laptop.

Krav til UU-dokumentasjon ved offentlige anskaffelser av IKT

Nå er det et krav at leverandører av nettsider, i sitt tilbud, må dokumentere at leveransen er i henhold til regelverket for universell utforming.

Illustrasjonsbilde/fotografikk av personer med nedsatt funksjon.

Er du i rute med universell utforming?

Fra 1. januar 2021 skal alle nettsider og apper være universelt utformet. Dette gjelder uavhengig av alderen på IKT-løsningen.

Illustrasjonsfoto av sjekkliste

Ny nettside? Tre viktige tema du må fokusere på!

Universell utforming, sikkerhet og hastighet er faktorer som påvirker både brukeropplevelsen og nettsidens rangering i Google. Det er derfor svært viktig å få dette med i kravspesifikasjonen.

Illustrasjonsfoto av personer som stikker hodet i sanden.

Viktig informasjon om universell utforming. Snart er fristen ute!

Ved årsskiftet skal alle nettsider, nye som gamle, være i henhold til regelverket for universell utforming og ISO 40500/WCAG 2.0

Illustrasjonsfoto av tastatur med knapp med icon av en rullestolbruker.

Vi markerer Global Accessibility Awareness Day (GAAD)

Torsdag 21 mai markerer webutviklere over hele verden den årlige internasjonale dagen for tilgjengelighet.

Skjermdump fra NRK Dagsnytt 18. Tema: Blinde sliter med smittesporingsapp

Manglende universell utforming hindrer blinde, svaksynte og eldre i å bruke Smittestopp-appen

Den nye appen fikk en vanskelig start. Den fyller ikke kravene til universell utforming. Folkehelseinstituttets område for helsedata og digitalisering "legger seg flat".