901 55 156 Bli oppringt

Tilgjengelighetserklæring? Nå haster det for offentlige virksomheter.

Innen 1 februar 2023 skal alle offentlige virksomheter ha publisert en tilgjengelighetserklæring på sine nettsider.

Digitaliseringsdirektoratet (Digdir) har nylig sendt ut (ifølge einnsyn.no) informasjon til ca 2700 offentlige virksomheter.

Illustrasjonbilde av en person med en utfylt analyse av nettsiden i henhold til regelverket for universell utforming.Digdir har på uustatus.no nylig lansert en felles nasjonal løsning for tilgjengelighetserklæring. Denne er obligatorisk å benytte for alle offentlige virksomheter og fristen er satt til 1. februar 2023.

Hva er en tilgjengelighetserklæring?

En tilgjengelighetserklæring sier i hvilken grad et nettsted oppfyller kravene til universell utforming av ikt. I tilgjengelighetserklæringen viser virksomheten status for universell utforming av ikt for sine nettsteder. Erklæringen er til for både brukeren av nettstedet og virksomheten. Tilgjengelighetserklæringen vil vise brukeren i hvilken grad nettstedet er universelt utformet. Virksomheten vil ved erklæringen få betre innsikt i statusen på nettsiden sin.

Hvilke nettsteder skal ha tilgjengelighetserklæring?

Kravet gjelder for virksomheter i offentlig sektor og andre virksomheter som utfører oppgaver på vegne av det offentlige, og som er helt eller delvis finansiert av det offentlige. I tillegg omfatter kravet private virksomheter som treffer vedtak etter forvaltningsloven og private virksomheter etter avtale med og på vegne av det offentlige. Begrepet offentlig sektor skal tolkes på samme måte som i regelverket om offentlige anskaffelser. Det betyr at dersom virksomheten skal følge anskaffelsesreglene, skal en også
ha tilgjengelighetserklæring for sine nettsteder.

Eksperter på universell utforming

Vi i Digitalt Byrå er eksperter på universell utforming av nettsider. Vi har siden våren 2018 utviklet et rammeverk som 100% tilfredsstiller alle 47 må-krav i regelverket og WCAG 2.1.

Digitalt Byrå er derfor godt kvalifisert til å analysere enhver nettside med fokus på å avdekke nettsidens status med tanke på universell utforming og kravene i WCAG 2.1.
Vårt ønske og vårt mål er å bidra til at selskapet får på plass sin tilgjengelighetserklæring innen fristen.
Det haster!

Som alt annet i livet så kommer slike krav brått på. I henhold til einnsyn.no er det ca. 2 700 selskaper som har fått brev fra Digitaliseringsdirektoratet og som nå har krav om tilgjengelighetserklæring innen 1 februar 2023.

Les mer om universell utforming

Kontakt oss her for mer informasjon.