901 55 156 Bli oppringt

Universell utforming og tilgjengelighetserklæring

Nå skal alle virksomheter innenfor offentlig sektor ha en tilgjengelighetserklæring på sine nettsider.

Illustrasjon av en person som holder opp en utfyllt tilgjengelighetserklæringTilgjengelighetserklæring er ett av de nye kravene som kom med EUs webdirektiv (WAD). De nye kravene trer i kraft i Norge fra den 1. februar 2022, men starter å gjelde fra 1. februar 2023. Det vil si at det er ett års innføringstid.

14 nye krav i WCAG 2.1

Til nå har det vært lovpålagt å følge 35 suksesskriterier i standarden WCAG 2.0. Med de nye kravene skal offentlige virksomheter i tillegg følge 14 nye suksesskriterier. Disse handler om synstolking og kriterier med spesielt fokus på mobil. Du som har ansvar for virksomhetens nettløsning må sørge for at nettsiden du jobber med, følger tilsammen 49 må-krav til universell utforming.

Ulike krav til offentlig og privat sektor

De nye kravene fører til at vi får to sett med lovkrav om universell utforming; ett som gjelder offentlig sektor og ett for privat. De nye og skjerpede kravene for offentleg sektor gjelder ikke bare for nettsider og apper men også for intranett- og ekstranett.

Nettsidens UU-status = Tilgjengelighetserklæring

Alle virksomheter innen offentlig sektor må i løpet av året skaffe seg et grunnlag for å fylle ut en tilgjengelighetserklæring. Dette innebærer at man må gå gjennom nettløsningene sine og sjekke status med tanke på universell utforming på alle 49 må-krav i regelverket for Universell utforming av IKT. Se en kort introduksjonsfilm om tilgjengelighetserklæringen fra UU-tilsynet.

 

Felles nasjonal løsning

Virksomheten skal bruke en felles nasjonal løsning for tilgjengelighetserklæring som UU-tilsynet i øyeblikket jobber med. Direktoratet tar sikte på at løsningen skal være klar for utrulling tidlig i 2022.

Formålet med en tilgjengelighetserklæring

Tilgjengelighetserklæringen skal beskrive hvordan og i hvilken grad nettsiden oppfyller kravene til universell utforming. Det vil si at virksomheten må kartlegge nettsidens status og publisere resultatet i en tilgjengelighetserklæring, åpen for alle.

Formålet er:

  • At virksomheten blir oppmerksom på hvilke deler av nettsiden som ikke er i samsvar med kravene til universell utforming, slik at de retter opp disse.
  • Å gi brukeren en rettledning om hvordan du får informasjonen i et tilgjengelig format, dersom dette mangler i nettsiden.
  • Å være en kanal for tilbakemelding fra brukeren om eventuelle svakheter på nettsiden.

Tidlig ute med analyse av nettsiden = SMART

Selv om regelverket for universell utforming har vært lovpålagt siden 2014 er det svært få leverandører av nettsider i Norge som har dokumentert kompetanse inne fagfeltet. En analyse av din nettside vil derfor være både kompetanse- og tidkrevende. Vi i Digitalt Byrå er eksperter på universell utforming av nettsider og vil raskt kunne avdekke status på de mest sentrale må-kravene i regelverket. En slik analyse vil være et uvurderlig verktøy med tanke på strategiske beslutninger knyttet til virksomhetens digitale markedsplan.

Ta kontakt med Tore Mårli på 90 155 156 eller internett@digitaltbyra.no for et uforpliktende møte om universell utforming og tilgjengelighetserklæring.