901 55 156 Bli oppringt

Er du i rute med universell utforming?

Fra 1. januar 2021 skal alle nettsider og apper være universelt utformet. Dette gjelder uavhengig av alderen på IKT-løsningen.

Illustrasjonbilde av personer med funksjonsnedsettelse.Regelverket ble innført allerede i 2013 og gjelder både for offentlig og privat sektor. Ved årsskiftet er overgangsperioden i regelverket over. Virksomheter, webdesignere, webutviklere og leverandører har nå hatt syv år på seg til å sette seg inn i regelverket.

I følge tilsynsdirektør Malin Rygg i Digitaliseringsdirektoratet forventes det nå at alle private og offentlige virksomheter oppfyller kravene om universell utforming (UU).

Økt kontroll og tilsyn i 2021

I følge direktoratet vil det i 2021 iverksettes flere kontroller enn tidligere år og det vil bli tatt i bruk reaksjoner i alle tilsyn der det er avvik fra kravene. Virksomheter kan søke om dispensasjon, men vilkårene for det er strengt. Dispensasjon er bare aktuelt i unntakstilfelle. 

Blindeforbundet vil rapportere.

– Vi skal gjøre oss klare til å gjennomgå ulike nettsider, apper og automater, og sørge for å rapportere til Digitaliseringsdirektoratet om vi kommer over IKT-løsninger som ikke er universelt utformede etter 1. januar 2021, sier Terje André Olsen, forbundsleder i Blindeforbundet.

Digitalt Byrå - En av svært få leverandører i Norge

Vi har siden våren 2018 utviklet et helt nytt nettside-rammeverk som er i henhold til regelverket og som validerer 100% feilfritt i W3C-validatoren. Digitalt Byrå er en av svært få leverandører i Norge med teknologi og dokumentert kompetanse i design og utvikling av universelt utformede internettløsninger i henhold til ISO 40500/WCAG 2.0. Sjekk gjerne vår nettside i validatoren her.

UU-garanti

Vi gir universell utformingsgaranti på alle våre nettleveranser. Skulle det ved et tilsyn fra direktoratet stilles krav til utbedringer, dekkes dette av vår garanti.

Ønsker du en kostnadsfri "helsesjekk" på egen nettside? Bestill her..

Ytterligere informasjon om regelverket finner du på tilsynets nye nettside www.uutilsynet.no

Les mer om hva forbundsleder i Blindeforbundet, Terje Andrè Olsen mener om temaet universell utforming.