901 55 156 Bli oppringt

Viktig informasjon om universell utforming. Snart er fristen ute!

Ved årsskiftet skal alle nettsider, nye som gamle, være i henhold til regelverket for universell utforming og ISO 40500/WCAG 2.0

Hva betyr dette for din virksomhet?

Illustrasjonsfoto av personer som stikker hodet i sanden.Det betyr mest sannsynlig at du må investere i en helt ny nettside bygget på en et rammeverk som er kodet i henhold til ISO 40500/WCAG 2.0. Dette vil for de fleste være den mest kostnadseffektive løsningen fremfor å "flikke på" eksisterende løsning.

Med hodet i sanden

Det kan virke som at vi alle, både leverandører og markedet har hatt hodet i sanden over lang tid. Til tross for at regelverket for universell utforming av IKT har eksistert siden 2014, er det i dag svært få nettsider som tilfredsstiller kravene.

En vesentlig årsak er at regelverket har vært krevende å tolke og derfor svært kompetansekrevende og kostnadsdrivende. En hel bransje med webutviklere og webdesignere har løst og løser fortsatt utfordringen ved å forbigå universell utforming som tema. I tillegg har markedet liten kunnskap om temaet og stiller derfor ikke krav om dette.

Hva handler universell utforming om?

En universelt utformet nettside er tilgjengelig for alle, uavhengig av funksjonsevne. I følge  Digitaliseringsdirektoratet opplever over 30% av befolkningen i Norge problemer med nettsider som ikke er universelt utformet. Dette utgjør over en million personer.
Les mer om universell utforming her.

Hva skjer etter 1. januar 2021?

Digitaliseringsdirektoratet har som oppgave å føre tilsyn. Skulle din nettside bli gjenstand for et tilsyn vil du få et pålegg og en tidsfrist om utbedring. Vår nye digitale hverdag forsterker behovet for universell utforming. Digitaliseringsdirektoratet signaliserer nå at det vil bli økt fokus på temaet.

I løpet av 2021 vil også det nye EU-direktivet WAD og WCAG 2.1 tre i kraft hvor kravet om en "tilgjengelighetserklæring" er mest sentral.

Nytt rammeverk i henhold til ISO 40500 / WCAG 2.0 - med UU-garanti

Digitalt Byrå har siden våren 2018 utviklet et helt nytt nettside-rammeverk som er i henhold til regelverket og som validerer 100% feilfritt i W3C-validatoren. Sjekk gjerne vår nettside i validatoren her.

Digitalt Byrå er en av svært få leverandører i Norge med dokumentert kompetanse og teknologi til å designe og utvikle universelt utformede internettløsninger i henhold til ISO 40500/WCAG 2.0.

Universell utforming premieres i Google.

Google har fokus på tilgjengelighet og relevans. Nettsider som er universelt utformet og kodet i henhold til ISO 40500 / WCAG 2.0, gir optimal tilgjengelighet for nettsidens innhold. Dette premieres med bedre rangering i Google.

Over 30% (en av tre) av befolkningen/dine kunder, har en eller annen funksjonsnedsettelse som hindrer bruken av nettsider som ikke er universelt utformet.

Oppgradering til nytt rammeverk

En oppgradering av eksisterende nettsides webdesign, struktur og teknologi vil være både kompetanse- og kostnadskrevende.

En ny nettside på ny plattform, som dokumentert er i henhold til ISO 40500, vil garantert være den mest kostnadseffektive løsningen. Overføring av eksisterende innhold gjøres parallelt med at ny nettside utvikles i tråd med selskapets profil og kommunikasjonsstrategi.

Vekstdrevet webutvikling - Growth Driven Webdesign

Virksomhetens nettsiden er i dag det viktigste virkemidlet i en hver virksomhets kommunikasjons-, markeds- og salgsarbeid. En oppdatert nettside med relevant innhold er sentral og avgjørende for tilgjengeiligheten, brukeropplevelsen og rangeringen i Google.

Når den nye nettsiden er lansert starter en viktig og langsiktig prosess. Vekstdrevet webdesign handler om å definere hvilke målsettinger nettsiden skal innfri i samspill med målene for selskapets øvrige markedsarbeid. Jevnlige analyser av nettsidens trafikk vil avdekke i hvilken grad nettsiden innfrir målsettingen. Dette danner så grunnlaget for eventuelle endringer av nettstruktur, nettfunksjonalitet, webdesign og innhold.

Vekstdrevet webutvikling er en kostnadseffektiv model som sikrer at nettsiden til en hver tid er optimal og i takt med den teknologiske utviklingen samt markedets ønsker og behov 

Tilbud på oppgradering

Universell utforming er nødvendig for noen, bra for oss alle og ikke minst bra for selskapets "business". Vi anbefaler derfor at alle virksomheter, små som store, oppgraderer sine nettsider i henhold til lovpålagt regelverk. Et uforpliktende møte med oss for gjennomgang av status og ønsker for selskapets nettside, vil danne grunnlaget for et uforpliktende tilbud.

Ring gjerne Tore Mårli på 90 155 156 eller send oss en melding fra vårt kontaktskjema for møteavtale.