901 55 156 Bli oppringt

Manglende universell utforming hindrer blinde, svaksynte og eldre i å bruke Smittestopp-appen

Den nye appen fikk en vanskelig start. Den fyller ikke kravene til universell utforming. Folkehelseinstituttets område for helsedata og digitalisering "legger seg flat".

Skjermdump fra NRK Dagsnytt 18. Tema: Blinde sliter med smittesporingsapp

Skjermdump fra NRK Dagsnytt 18

Torsdag den 16.04.2020 ble Smittestopp-appen lansert av statsminister Erna Solberg. Lite visste hun at de ansvarlige for prosjektet hadde oversett regelverket for universell utforming.

Som poengtert i debatten på Dagsnytt 18 er universell utforming av nettsider og apper lovpålagt og må følges av alle - ikke minst av myndighetene selv!

Svekket tillit til myndighetene?

Det må være frustrerende for Erna Solberg at hennes rådgivere og deres leverandører overser regelverket for universell utforming. Det er nettopp nå at tilliten til myndighetene har betydning. Sentralt fokus i kommunikasjonen fra regjeringen er at alle beslutninger tas på grunnlag av grundige og faglige vurderinger. Slik har det ikke vært i dette tilfellet.

Se innslaget om manglende universell utforming på Dagsnytt 18 (åpnes i nytt vindu)

Manglende forståelse for universell utforming

At et sentralt virkemiddel i kampen mot koronapandemien slippes uferdig er en dokumentasjon på manglende forståelse for dette regelverket. Områdedirektør for helsedata og digitalisering "legger seg flat" og forteller til Dagsnytt 18 at tidsfaktoren var årsaken.

Vi i Digitalt Byrå mistenker at universell utforming ikke har vært et tema, hverken som en del av kravspesifiseringen eller som tema i den faglige dialogen med leverandøren. En profesjonell leverandør med rett kompetanse på universell utforming ville aldri lansert en app eller nettside som ikke er tilgjengelig for alle, uavhengig av funksjonsevne.

Strengere krav til leverandørene av IKT

Det er nå på tide at universell utforming av IKT virkelig blir satt på dagsorden. Krav om dokumentert kompetanse hos leverandører av webdesign, webutvikling, app og øvrig IKT-utvikling vil kunne løse dette problemet.

Leverandørgaranti

Gjennom økt fokus på leverandørsiden gjennom tilsyn av leverandørenes leveranser av nettsider, apper og digital løsninger, vil Digitaliseringsdirektoratet raskt kunne avdekke selskapenes kompetansenivå. Det nytter lite med et lovpålagt regelverk som kjøperen ikke har kompetanse til å kvalitetssikre. Ansvaret bør derfor ligge hos leverandøren gjennom dokumentasjon og garantier for at leveransen tilfredsstiller regelverket.

Digitalt Byrå tar universell utforming på alvor!

Vi er i dag et av få digitale byråer i Norge som designer og leverer raske, sikre og brukervennlige nettsider i henhold til gjeldende standarder og lovpålagt regelverk om universell utforming. Vi skreddersyr og integrerer gjerne nye og kreative digitale løsninger tilpasset selskapets ønsker og behov.

Ønsker du en tilstandsrapport ift. universell utforming av nettsiden din, ta gjerne kontakt med oss