901 55 156 Bli oppringt

Krav til UU-dokumentasjon ved offentlige anskaffelser av IKT

Nå er det et krav at leverandører av nettsider, i sitt tilbud, må dokumentere at leveransen er i henhold til regelverket for universell utforming.

Foto av Tore Mårli og Anne Kristensen som ser på en laptop.

Digitalt Byrå: Tore Mårli (daglig leder) og Anne Kristensen (prosjektleder).

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) har oppdatert veilederen for offentlige anskaffelser av IKT. DFØ er statens fagorgan for bl.a. anskaffelser av IKT i offentlig sektor.

Veileder for kravspesifikasjon

De har på sine nettsider en oppdatert veileder for utarbeidelse av kravspesifisering ved offentlige anskaffelser av IKT. Nå skal leverandøren, som en del av sitt tilbud, dokumentere at leveransen er i henhold til gjeldende lovkrav om universell utforming. Fremtidige oppdateringer skal også være i henhold til regelverket. Dette kravet er kommet som et tillegg til at universell utforming skal være et spesifisert krav ved innhenting av tilbud. 

Spesifisert krav til universell utforming og dokumentasjon ved anskaffelser av IKT gjelder først og fremst for alle offentlige virksomheter. Privat sektor vil med fordel ha nytte av denne veilederen da dette gir en solid garanti for at man virkelig får det man betaler for.

Økt kompetansekrav hos leverandørene

Regelverket for universell utforming av IKT omfatter tilsammen 35 må-krav. Dette stiller betydelig større krav til både webdesignere og systemutviklere. Regelverket omfatter de fire kompetanseområder teknologi, webdesign, brukergrensesnitt og innholdsproduksjon. Den som jobber med utvikling av nettsider må derfor ha grundig kunnskap om universell utforming innenfor alle kompetanseområdene.

En av svært få leverandører i Norge som gir UU-garanti

Digitalt Byrå er en av svært få leverandører i Norge som har dokumentasjon på alle 35 måkrav og som gir garanti for at nettsiden er i henhold til regelverket for universell utforming. Skulle et tilsyn medføre krav om forbedringer dekkes dette av vår UU-garanti.

Nye nettsider eller oppgradere eksisterende?

Er du usikker på hva som skal til for å tilfredsstille regelverket, bidrar vi med glede med vår kompetanse slik at nettsiden blir tilgjengelig for alle dine kunder, uavhengig av funksjonsevne.  

På nettsiden anskaffelser.no finner du veilederen i klartekst (åpnes i nytt vindu)

Bestill en kostnadsfri "helsesjekk av nettsiden her

Vil du bli kontaktet for en uforpliktende samtale. Fyll ut kontaktskjemat, så kontakter vi deg.