Om Digitalt Byrå

Sammen med våre kunder, utvikler og designer vi helhetlige digitale kommunikasjonsløsninger tilpasset bedriftens ønsker og behov.

Vi har siden 1992 (27 år) opparbeidet oss en solid og tverrfaglig kompetanse innen kommunikasjonsstrategi, webdesign, webutvikling og digital kommunikasjon. Vi leverer det som skal til for at din bedrift skal bli tilgjengelig og synlig for dine kunder.

Digital tilgjengelighet og synlighet gir resultater!

 

Tore Mårli - Daglig leder

Tore MårliTore Mårli etablerte selskapet i 1992 etter åtte år som eier av gratisavisen Annonsebladet og to år som leder for annonseavdelingen i Nordlandsposten.

Som kommunikasjonsrådgiver gjennom 37 år, i en bransje i forykende utvikling, har Tore sin styrke i utvikling av overordnet kommunikasjonsstrategi og helhetlige kommunikasjons løsninger. Tore er også god på kreativ anvendelse og utvikling av digital teknologi med fokus på effektivt samspill mellom tradisjonelle virkemiddel, og nye digitale virkemidel.

Tore har siden 1992 vært sentral, sett fra et brukerperspektiv, i utviklingen av vår egen plattform for digital kommunikasjon, mobilPluss. Dette er en solid og brukervennlig publiseringsløsning/CMS med funksjonsmoduler dekkende for de flestes behov.

Sentralbord: 94886001
Direkte. 90155156

Facebook
LinkedIn

 

Anne Kristensen - Prosjektleder

Anne KristensenAnne ble ansatt hos Digitalt Byrå i mai i 2000, og gikk inn som partner i selskapet i 2007.

Anne er utdannet typograf har mange års erfaring fra grafisk bransje, både på trykkeri og i avis. Hun har vært med i lærlingenemda for grafiske fag og har i tillegg hatt ulike verv i grafiske forbund og foreninger.

Som prosjektleder styrer hun alle prosjekter og oppgaver med solid hånd i godt samarbeid med vårt egetutviklede webbaserte kundesystem ProMarkPlus.

Sentralbord. 94886001

Facebook
LinkedIn

Tore Stranden - Designer og webutvikler

Tore StrandenTores kompetanse er innenfor interaksjonsdesign, brukeropplevelser, brukergrensesnitt, webdesign, html, css, grafisk design, visuell indentitet, illustrasjon, foto og 3D-visualisering. Han er utdannet innen reklame, illustrasjon og design.

Tore har jobbet i Digitalt Byrå siden 1999 og gikk inn som partner i selskapet i 2007.

Han har bred erfaring med design både for trykk og digitale medier. Han har hatt, og har i dag en sentral rolle i utviklingen av mobilPluss CMS både hva gjelder systemets brukergrensesnitt og funksjonalitet.

Facebook
LinkedIn

Geir Eivind Mork - System- og webutvikler

Geir Eivind MorkGeir Eivind er senior systemutvikler og er ansvarlig og sentral i utviklingen av vår plattform for digital kommunikasjon, mobilPluss CMS.

Geir Eivinds kjernekompetansen er innen arkitektur og utvikling med fokus på webteknologier. Han har ingeniørutdannelse fra Universitetet i Agder og har jobbet i Digitalt Byrå siden 2001 og gikk inn som partner i selskapet i 2018.