901 55 156 Bli oppringt

Disse faktorene begrenser nettsidens plassering i Google

Det stilles stadig strengere krav fra både Google og myndighetene hva gjelder universell utforming, feilfri koding, hastighet og sikkerhet.

Illustrasjonsbilde av person som holder en mobiltelefon og blunker med øyet.Manglende universell utforming, feil i nettsidens kode og lav hastighet er sentrale faktorer som begrenser nettsidens plassering i Google. Har du ikke dette på plass må du bruke ekstra ressurser på SEO for å kompensere for manglene. Har du dette på plass har nettsiden en solid grunnmur som gir innholdet et optimalt utgangspunkt for god plassering i Google.

Virksomhetskritisk

Mange selskaper bruker mye ressurser på SEO med sikte på god plassering i Google. For mange er det virksomhetskritisk hvis egen nettside rangerer dårligere enn konkurrentene. Har du en solid grunnmur kan dette være det lille ekstra som skal til for å rangere foran dine konkurrenter.

Universell utforming

En universelt utformet nettside gjør nettsidens innhold tilgjengelig for alle, uavhengig av funksjonsevne! I Norge er det 630 000 innbyggere med nedsatt funksjonsevne og 850 000 som er 67 år eller eldre. Det vil si at over 20% av dine potensielle kunder trolig har problemer med nettsider som ikke er universelt utformet. Det er derfor god strategi å investere i en nettside som er tilgjengelig for alle.

Feilfri koding

En viktig faktor som påvirker plasseringen i Google er hvordan nettsiden er kodet. En optimal nettside skal ha feilfri kode da kodefeil stjeler kapasitet og ressurser når nettsiden indekseres av søkemotorer. I tillegg medfører kodefeil til at skjermlesere får problemer med  å tolke innholdet på nettsiden. Nettsidens status vedrørende kodefeil avdekker du i W3Cs validator  på nettet.

Hastighet

Nettsidens hastighet, spesielt på mobil, har stor betydning for nettsidens plassering i Google. En rask nettside premieres godt og er derfor en god strategi for SEO. Brukerens forventning til at nettsiden er rask er svært høy. Minimumskravet til hastighet er at nettsiden scorer innenfor grønt område på alle parametre. Nettsidens hastighet kan sjekkes i Googles hastighetssjekk PageSpeed Insight.

Sikkerhet

En nettsides sikkerhetsnivå er et tema som markedet og bransjen har lite fokus på. Sikkerhet er en av mange faktorer som påvirker nettsidens plasseringen i Google. De fleste nettsider leveres i dag med https som standard sikkerhet og med 0/100 som øvrig sikkerhetsnivå. Våre nettsider leveres med et standard sikkerhetsnivå på 25/100 som er tilstrekkelig sikkerhetsnivå for de fleste selskaper. Våre nettsider kan leveres med et maksimum sikkerhetsnivå på 135/100. Det vil si det høyeste nivået som kan oppnås. Nettsidens sikkerhetsnivå kan testes i Mozilla Observatory.