901 55 156 Bli oppringt

Bodø Energi

Vi opplever Digitalt Byrå som et meget kompetent og seriøst selskap med lang erfaring.

Foto av Erling Aalvik

Bodø Energi: Erling Aalvik, Leder marked og kommunikasjon

Til oss har de levert en skreddersydd nettsideløsning med flott design, bra funksjonalitet og god brukervennlighet. I tillegg har de levert tilhørende tjenester som bestillingsskjemaer og andre relevante verktøy. Viktigst av alt så leverer de løsninger som scorer høyt på IT-sikkerhet og som er i henhold til universell utforming. Digitalt Byrå er også et lokalt selskap. Det gjør at vi skaper en god relasjon til hverandre, som igjen styrker samarbeidet og kvaliteten på nettsiden vår.

Vi har en all inclusive avtale med Digitalt Byrå. Dette er etter vår mening en verdifull avtale som ivaretar våre behov. Gjennom denne avtale har vi jevnlige evalueringsmøter hvor vi ser på det som er gjort og hvordan vi kan utvikle oss videre. Resultatet av disse møtene gjør at vi opprettholder et nivå på nettsiden som er konkurransedyktig og som tilfredsstiller kundenes forventninger.

Erling Aalvik
Leder marked og kommunikasjon i Bodø Energi
bodoenergi.no