901 55 156 Bli oppringt

AdaptorGruppen

En nettside tilgjengelig for alle

Foto av 3 ansatte fra AdaptorGruppen som står i resepsjonen foran et skilt med AdaptorGruppen sin logo.

AdaptorGruppen: Tore Svendsgaard (administrerende direktør), Karina Fougerand (viseadministrerende direktør), Per Kristian Moe (leder innkjøp, produksjon og utvikling)

– Lovpålagt regelverk tilsier at alle nettsider skal være universelt utformet, og det er derfor en selvfølge.

Dette sier direktør Tore Svendsgaard i AdaptorGruppen.

AdaptorGruppen - Spesialist på syn og jobb

– Vi er en innovativ og moderne tjenesteleverandør av arbeidsrettede tiltak i deler av landet. Vi har i dag rundt 130 mennesker til enhver tid i forskjellige tiltak.

– Selskapets overordnede oppgave er å tilby tilrettelagte tjenester til personer med ulike funksjonsmessige forutsetninger. Dette gjelder spesielt svaksynte og blinde, da disse utgjør hovedtyngden av Adaptors brukere. Spesielt derfor må nettsidens teknologi, funksjonalitet og brukergrensesnitt, tilfredsstille dagens krav til tilgjengelighet og universell utforming.

Hvorfor ny nettside?

Bakgrunnen for at Adaptorgruppen ønsket seg en ny nettside var at deres gamle nettside ikke var tilfredsstillende med tanke på tilgjengelighet og universell utforming. Da regelverket trådte i kraft allerede 1. januar 2021, ble oppgaven med å få på plass en ny nettside en prioritert oppgave.

– For oss er det viktig at nettsidens innhold er tilgjengelig for alle. Det innebærer at personer med funksjonsutfordringer skal ha lik tilgang til nettsidens innhold som funksjonsfriske.

Ledende kompetanse, konkurransedyktig pris

Ved søk i Google etter bedrifter som kunne levere i henhold til regelverket for universell utforming av IKT, kom Digitalt Byrå opp som ett av de første treffene.

– Etter en prat med daglig leder Tore Mårli, med påfølgende digitalt møte og presentasjon, ble det klart at selskapet var nasjonalt langt framme innen leveranser av universelt utformede nettsider, sier Svendsgaard.

– Da Digitalt Byrå også kunne dokumentere leveransen samt levere et konkurransedyktig tilbud - var saken avgjort.

Rask, sikker og funksjonell

– Universell utforming er ikke bare nødvendig for noen men faktisk bra for alle. Google prioriterer raske, sikre og universelt utformede nettsider. For oss er en god plassering i Google et viktig og sentralt fokusområde.

– Sist, men ikke minst: Adaptorgruppen risikerer ikke å miste en eneste besøkende på grunn av manglende tilgjengelighet, noe som er bra for selskapets virksomhet og resultat.

Oppdatert på regelverk og standarder

Tore Svendsgaard gir Digitalt Byrå skryt for at de bruker mye tid på å være oppdatert både på regelverket og på Googles kriterier for indeksering.

– Jeg har følt meg trygg på at de ivaretar dette temaet slik at vi til enhver tid har en hjemmeside som er tilgjengelig for alle våre brukere.

Kort vei til hjelp og svar

– Hvordan opplevde dere samarbeidet med Digitalt Byrå og prosessen fram mot levering?

– Hos Digitalt Byrå blir du sett og du opplever at du er en viktig kunde for dem. De er tett på, holder det de lover og er løsningsorientert og fleksible med å lage skreddersydde løsninger. De er alltid tilgjengelige, så det er utrolig kort vei til hjelp og svar. Ting blir løst raskt.

Tore Svendsgaard
Adm. Direktør
Adaptorgruppen AS