901 55 156 Bli oppringt
Kampanje

10 gode grunner

En universelt utformet nettside fra Digitalt Byrå gir mange fordeler.

Illustrasjonsfoto av person som ser på en smarttelefon.

 

1. Bedre brukeropplevelse

En universelt utformet nettside gjør nettsidens innhold tilgjengelig for alle, uavhengig av funksjonsevne! God tilgjengelighet gir god brukeropplevelse.
 

2. Bedre omdømme

God tilgjengelighet til nettsidens innhold gir brukeren en god brukeropplevelse. Dette bidrar til å bedre virksomhetens omdømme og lønnsomhet.
 

3. Bedre lønnsomhet

En universelt utformet nettside gir et optimalt utgangspunkt for selskapets informasjons- og markedsarbeid. Dette gir flere kunder og bedre lønnsomhet.
 

4. Bedre hastighet

En rask nettside gir god brukeropplevelse. Nå premierer Google nettsider med gode brukeropplevelser ut fra tre ulike kriterier knyttet til hastighet.
 

5. Bedre sikkerhet

Vår nettsider er optimalisert med tanke på datasikkerhet og kan optimaliseres etter behov og ønsker til høyeste sikkerhetsnivå (120/100).
 

6. Bedre Google-rangering

Nettsiden kodes 100% uten kodefeil i henhold til WCAG 2.0/ISO 40500-standarden. Dette premieres av Google med høyere rangering.

7. Bedre for skjermlesere og SEO

Nettsiden kodes 100% uten kodefeil. Dette er bra både for skjermlesere, Google og øvrige søkemotorer.
 

8. Solid publiseringsløsning

Du får tilgang til en brukervennlig og solid publiseringsløsning/CMS med omfattende funksjonalitet, spesielt med tanke på deling av innhold til sosiale medier.
 

9. Tilfredsstiller lovverket

Nettsiden utvikles i henhold til forskriften om universell utforming av ikt-løsninger og tilhørende regelverk med tilsammen 35 minimumskrav.
Les om regelverket her (åpnes i nytt vindu)
 

10. Trygghet med UU-garanti

Vi gir universell utforming-garanti på alle våre leveranser. Dette gir trygghet ved valg av teknologi og leverandør og sikrer deg en tidsriktig og optimal nettside.