901 55 156 Bli oppringt

Vi tar bærekraft på alvor og er nå sertifisert som Miljøfyrtårn

Vårt fokus på universell utforming og tilgjengelighet for alle har naturlig resultert i en økt fokus på miljøaspektet og FN`s bærekraftsmål.

Bilde av Tore Mårli som får overrekt diplom for Miljøfyrtårn.Tidlig i desember fikk vi overrakt dokumentasjonen på at Digitalt Byrå er sertifisert som Miljøfyrtårn. Sertifiseringen er en naturlig konsekvens av at vi i en årrekke har jobbet med universell utforming av IKT. Bærekraft, digitalisering, miljø og "det grønne skiftet" er alle aktuelle tema som henger tett sammen

Universell utforming av IKT

Å utvikle et rammeverk for nettsider og nettportaler som er i henhold til regelverket er en kompetanse- og ressursekrevende prosess. Utviklingsarbeidet har pågått siden våren 2018 og vi har nå på plass et rammeverk som gjør at alle våre nettleveranser tilfredsstiller lovverket. Universell utforming er et grunnleggende fundament i alt vi gjør og vår oppgave er å designe og utvikle brukervennlige universelt utformede nettsider hvor alt innhold er tilgjengelig for alle, uavhengig av funksjonsevne.

Dette er helt i tråd med FN`s bærekraftsmål 10.2 hvor målet er å fremme sosial, økonomisk og politisk inkludering av alle, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, rase, etnisitet, nasjonalt opphav, religion eller økonomisk eller annen status.

En av få leverandører i Norge

Digitalt Byrå er nå en av få leverandører i Norge med teknologi og dokumentert kompetanse i design og utvikling av universelt utformede nettsider. Nettsidene kodes uten kodefeil i henhold til WCAG 2.0/ISO 40500 noe som positivt påvirker Google-rangering samt sikrer at alle ulike skjermlesere støttes. Vi er også en av svært få leverandører i Norge som gir universelt utformetgaranti på alle våre leveranser.  

Sjekk gjerne vår nettside i W3C-validatoren her.

Bildetekst: Majjvi Schjødt, Miljøkoordinator hos Bodø Kommune, Næring og utviklingsavdelingen overrekker her diplom til Tore Mårli, daglig leder hos Digitalt Byrå. Denne er en bekreftelse på at Digitalt Byrå er sertifisert som Miljøfyrtårn.