901 55 156 Bli oppringt

Ny logo, grafisk profil og nye nettsider til Meløy Energi og Meløy Nett

Oppdraget med utforming av logo, profilhåndbok og nye nettsider har for oss vært en spennende prosess. Hovedfokus har vært design, brukervennlighet og universell utforming.

Foto av personer som har vært involvert i prosjektet med nye nettsider og logoer. Foto: Kulingen

Nye nettsider og logoer ble overrakt fra Tore Mårli i Digitalt Byrå til Meløy Energi og Meløy Nett ved administrerende direktør Børge Selstad. Fra venstre bak Hugo Hansen, Reinert Aarseth, Markus Kristensen og Hilde Myrvang. Foto: Kulingen

For Meløy Energi har det vært spesielt viktig at selskapenes nye nettsider har høy sikkerhet og er raske å laste, spesielt på mobil. Et viktig kriterie har også vært universell utforming som gjør nettsidenes innhold tilgjengelig for alle, uavhengig av funksjonsevne.

Med 20 års erfaring som leverandør av nettløsninger er vi stolte av at vi ble valgt i konkurranse med et av Norges største webbyrå. På bakgrunn av vår årelange erfaring har vi opparbeidet oss en solid kompetanse innen logo, visuell profil, webdesign og universell utforming. Sammen med vårt egenutviklede publiseringssystem kan vi levere nettløsninger og nettportaler til både "liten og stor".

Publisert: 10. mars 2020

Se flere bilder fra jobben vi har gjort:

Meløy Energi logo og webdesign

Meløy Nett logo og webdesign