Workshop med Bodø Energi Kraftsalg

Sammen har vi ambisjoner om kontinuerlig utvikling av selskapets nettsider med fokus på brukervennlighet og funksjonalitet. Alt innhold skal være tilgjengelig for alle uavhengig av funksjonsevne i tråd med universell utforming.

Foto fra møtelokalene til Digitalt Byrå. I bildet er Tore Stranden og Tore Mårli (Digitalt Byrå), Eline Tomine Olafsrud og Svetlana Hansen fra Bodø Energi.

Fra venstre: Tore Stranden og Tore Mårli (Digitalt Byrå), Eline Tomine Olafsrud og Svetlana Hansen fra Bodø Energi.

Kvartalsvis workshop med evaluering og analyse av nettsidens trafikk danner grunnlag for en løpende oppgradering av selskapets nettside. Dette sikrer at nettsiden til en hver tid er optimal i henhold til markedet og kundenes ønsker og behov.

En kontinuerlig oppdatering av nettsidens webdesign, struktur og funksjonalitet er svært kostnadseffektivt. Man slipper da den store og kostnadskrevende oppgraderingen eller bytte av nettside. Gjennomsnittlig levetid på en ny nettside er i dag ca. tre år.

En utdatert nettside gir besøkeren en dårlig brukeropplevelse og er derfor "dårlig butikk" for selskapet.