901 55 156 Bli oppringt

Er universell utforming av IKT viktig?

Den 05.10.2023 fikk Bodø Kommune brev fra uutilsynet.no med varsel om tvangsmulkt på ca. 100.000,- pr. dag for ikke å ha rettet opp feil på nettside og skoleapper.

Foto av Rådhuset i Bodø

Rådhuset i Bodø. Foto: Digitalt Byrå

Dette gjaldt for mangler på bl.a. kommunens nettside samt de to læringstjenestene Aftenposten junior skole og appen Showbie, som er et tilbud til kommunens elever.

Regelverket for universell utforming av IKT har eksistert siden 2014 og har siden januar 2021 vært gjeldende for alle private og offentlige nettsider - uavhengig av alder på nettsiden.

Det er få virksomheter som tar universell utforming på alvor

Det er godt dokumentert at en universelt utformet nettside gir god brukeropplevelse og bedre tilgjengelighet for alle - uavhengig av funksjonsevne. Det er også godt dokumentert at Google krediterer universelt utformede nettsider med bedre plassering ved søk. Det er å anta at ca 90 - 95% av alle norske nettsider er mangelfulle med tanke på kravene i regelverket.

Det er få leverandører som tar universell utforming på alvor

Det er en kjensgjerning at de totale kostnadene for å designe og utvikle en nettside har stor betydning for valg av leverandør. Det er også en kjensgjerning at de fleste som skal investere i nye nettsider stoler på at leverandører av nettsider er i takt med både regelverk og Google. Dette er ikke alltid tilfelle da universell utforming av nettsider er svært kompetanse- og tidkrevende å utvikle. En nettside som tilfredsstiller lovpålagt regelverk er kostbar og blir derfor ofte vanskelig å få gjennomslag for når pris er av avgjørende betydning.

Kravspesifisering - din beste UU-garanti

Med en skriftlig kravspesifisering sikrer du at leverandøren baserer sitt tilbud på dine krav og gir dermed en trygghet for at du får det du betaler for. Utfordringen er derimot at dette er vanskelig å kvalitetssikre. En dokumentasjon som bekrefter at nettsiden blir levert i henhold til alle 47 må-kravene i regelverket for offentlige nettsider er derfor viktig. Regelverket for private bedrifter har 35 må-krav.

Hva gjør man da?

Jo - man ber om dokumentasjon. Hvis dette ikke forefinnes bør man sjekke leverandørens egen nettside og deres siste leveranser i tre ulike digitale testverktøy. Testverktøyene avdekker nettsidens status hva gjelder universell utforming og koding, nettsidens hastighet samt nettsidens sikkerhetsnivå. Alle sentrale faktorer når Google evaluerer en nettside. Statusen på denne testen er en indikasjon på leverandørens kompetanse og fokus på kvalitet.

Hvorfor er universell utforming viktig?

Regelverket er ikke til for å gjøre hverdagen vanskeligere for hverken virksomheter eller webutviklere. Regelverket legger premissene for hvordan digitale løsninger skal utvikles slik at man ikke stenger noen ute.

Økt digitalisering stiller stadig høyere krav

Digitalt utenforskap er en ny samfunnsutfordring som forplikter at både vi som leverandører, sammen med offentlige og private virksomheter, tar temaet på alvor.

Digitalt Byrå tok temaet på alvor allerede i 2018. Som en av svært få leverandører i Norge leverer vi lynraske, sikre og universelt utformede nettsider med dokumentasjon og UU-garanti.

Vil du å vite mer om temaet?

Kontakt oss for en uforpliktende prat.