Aminor satser stort og velger Digitalt Byrå

Aminor satser stort på nye eventyr innen oppdrett av flekksteinbit og oppgraderer nå sin nettside som et viktig tiltak i selskapets markedsarbeid.Universell utforming var et sentralt kriterie for valg av leverandør.

Foto fra lokalene til Aminor. Fra venstre: Daglig leder Willy Sandaa, kommunikasjonsrådgiver Tore Mårli (Digitalt Byrå) og driftsleder Malin Rendal.

Fra venstre: Daglig leder Willy Sandaa, kommunikasjonsrådgiver Tore Mårli (Digitalt Byrå) og driftsleder Malin Rendal. Aminor kan, som eneste aktør i verden, beskue godt voksen og snart slakteklar flekksteinbit.

Tirsdag den 15. okt. var vi i møte med Aminor i forbindelse med oppgradering av eksisterende nettside til dagens krav, både hva gjelder teknologi, webdesign og funksjonalitet.

Sentrale krav fra daglig leder Willy Sandaa er at løsningen må ha et intuitivt brukergrensesnitt vedrørende innholdsproduksjon også fra mobiltelefon. Enkel deling til Facebook samt universell utforming i henhold til DIFI`s lovpålagte krav var også avgjørende for valget.

Vi takker for tilliten og det er spesielt hyggelig og spennende for oss å være med på selskapets videre satsning.

Publisert: 18. oktober 2019