Vekstdrevet webutvikling - All inclusive

En virsomhets nettside er, og skal være, det mest sentrale virkemidlet i virksomhetens kommunikasjons-, markeds- og salgsarbeid.

En oppdatert nettside med relevant innhold er derfor avgjørende for at kundene skal få en positiv brukeropplevelse

En god brukeropplevelse gir lojale kunder, økt trafikk og god rangeringen i Google. Når den nye nettsiden er lansert starter en viktig og langsiktig jobb med å holde nettsiden oppdatert, både innholds- og funksjonsmessig.

Vekstdrevet webutvikling

Vekstdrevet webutvikling innebærer et tett samarbeide mellom nettsiden og selskapets øvrige markedsaktiviteter. Det handler om å definere hvilke målsettinger nettsiden skal innfri i samspill med målene for selskapets øvrige markedsarbeid. Jevnlige analyser av nettsidens trafikk vil da avdekke i hvilken grad nettsiden innfrir målsettingen. Denne analysen danner så grunnlaget for eventuelle endringer av nettstruktur, nettfunksjonalitet, webdesign og innhold.

Vår tjeneste "All Inclusive" sikrer kontinuitet

En av de største utfordringene de fleste virksomheter opplever er manglende kontinuitet knyttet til oppdatering av virksomhetens nettside. Ofte overtar Facebook og øvrige sosiale medier denne oppgaven. Med vår tjeneste All inclusive og faste evalueringsmøter, får man et godt samspill mellom virksomhetens ulike avdelinger og deres markedsaktiviteter. Dette sikrer en god kontinuitet og en oppdatert nettside.

En kostnadseffektiv og lønnsom modell

Vekstdrevet Webutvikling og All Inclusive er en kostnadseffektiv modell som sikrer at nettsiden til en hver tid er i takt med den teknologiske utviklingen og markedets ønsker og behov. Kontinuerlig analyse av trafikk gir grunnlag for løpende og små "redesign" av nettsiden. Man slipper krevende og kostbare prosesser med redesign eller ny nettside hvert 3 eller 4 år.

Resultatet?

En oppdatert nettside gir positiv brukeropplevelse, økt trafikk og bedre rangering i Google = bedre resultat på bunnlinjen.