Nettsider, webdesign og universell utforming

Vi designer og utvikler universelt utformede nettsider som fungerer for alle, uavhengig av funksjonsevne! Vi leverer iht. lovpålagt standard IS0 40500 / WCAG 2.0.

Webdesign og brukergrensesnitt

Nettsidens webdesign, brukergrensesnitt og nettstruktur skreddersys og tilpasses selskapets kommunikasjonsbehov og profil.

Universell utforming med garanti

Det er et lovpålagt krav at nye nettsider skal være inkluderende og tilgjengelig for alle, uansett funksjonsevne. Vi tar universell utforming på alvor og gir UU-garanti på alle nettsider vi leverer.

Plattform for digital kommunikasjon

Våre nettleveranser bygger på mobilPluss CMS, vårt egenutviklede publiseringssystem. Dette er en solid og brukervennlig publiseringsløsning som dekker ethvert behov, hos både små og store selskaper. Løsningen er svært fleksibel med tanke på skreddersøm og integrasjon mot eksterne systemer.