Nettsider og webdesign

Vi utvikler brukervennlige nettsider med fokus på universell utforming, hastighet, sikkerhet og søkemotoroptimalisering.

Webdesign og brukergrensesnitt

Nettsidens webdesign, brukergrensesnitt og nettstruktur skreddersys og tilpasses selskapets kommunikasjonsbehov og profil.

Universell utforming med garanti

Det er et lovpålagt krav at nye nettsider skal være inkluderende og tilgjengelig for alle, uansett funksjonsevne. Vi tar universell utforming på alvor og gir UU-garanti på alle nettsider vi leverer. Medfølgende tilgjengelighetserklæring dokumenterer nettsidens tilstand i henhold til gjeldende standarder og lovverk.

Plattform for digital kommunikasjon

Våre nettleveranser bygger på mobilPluss CMS, vårt egenutviklede publiseringssystem. Dette er en solid og brukervennlig publiseringsløsning som dekker ethvert behov, hos både små og store selskaper. Løsningen er svært fleksibel med tanke på skreddersøm og integrasjon mot eksterne systemer.

Fordeler med universell utforming

Universell utforming av nettsider handler ikke om tilpassing av nettsider - men om å lage gode nettsider! Og rent forretningsmessig vil vel ingen stenge døren for hver femte kunde som ønsker å besøke butikken. 

Universell utforming gjør nettsiden din:

  • Mer inkluderende: Nesten 1 million av Norges befolkning opplever utfordringer når de er på nettet.
  • Enklere å bruke: God informasjonsstruktur, enkel navigasjon og standardisert kode gjør det enklere for alle.
  • Mer mobiltilpasset: Tilpasser du sidene for svaksynte f.eks. med store knapper og god kontrast, fungerer det også bra for alle på liten mobilskjerm.
  • Synlige for Google: Følger du standardene for uu, blir du mer synlig for Google.
  • Mer lønnsomme for deg: Løsninger som fungerer for alle, gir økt omsetning og du sparer kostnader ved at færre møter opp i skranken eller ringer kundeservice. Brukervennlige løsninger gir fornøyde kunder og fornøyde kunder er mer lojale.

UU-Garanti og tilgjengelighetserklæring

Regelverket sier at alle nye nettløsninger skal være universelt utformet. Både private og offentlige virksomheter, lag og organisasjoner må følge regelverket. Digitalt Byrå tar universell utforming på alvor og gir UU-garanti som sikrer at nettsidene dine er optimale i henhold til gjeldende standarder og lovverk.

  • Webdesign og innhold skal tilfredsstille alle 35 må-kravene til universell utforming.
  • Om et tilsyn avdekker avvik iht. standarder/lovverk vil Digitalt Byrå utføre nødvendig feilretting og tiltak uten kostnad.
  • Nettsiden skal validerere 100% feilfritt iht. den tekniske WCAG 2.0-standarden.
  • I vår UU-garanti medfølger en tilgjengelighetserklæring som beskriver nettsidens tilstand i forhold til gjeldende lovverk.

Les mer om krav og regelverk hos Digitaliseringsdirektoratet

Kostnadseffektiv plattform for digital publisering

Med basis i vår egenutviklede plattform for digital publisering, mobilPluss v3.0, har du full kontroll på både innholdsproduksjon, publisering, og distribusjon.

mobilPluss er med sitt universelt utformede rammeverk og brukervennlige publiseringssystem, en kostnadseffektiv plattform for digital kommunikasjon. Plattformen er svært fleksibel med hensyn til fremtidige utvidelser og endringer.