Internett og nettsider

Bedriftens nettside utgjør selve  "hjertet og hjernen" i bedriftens informasjons- og markedsarbeid.

Nettsidens publiseringssystem / CMS, tekniske kvalitet, webdesign, brukergrensesnitt og strukturelle oppbygging samt nettsidens innhold, har avgjørende betydning for hvordan kundene og Google oppfatter selskapet. Flere globale undersøkelser forteller at ca. 90% av kundene besøker bedriftens nettside før de tar kontakt. Over halvparten av disse besøker nettsiden fra mobiltelefon eller nettbrett.

Fruktfat med allsidig innhold

Webdesign og brukergrensesnitt

Nettsidens utseende, strukturelle oppbygging og funksjonalitet utgjør til sammen websidens brukergrensesnitt. En sentral oppgave for nettsiden er at besøkeren raskt finner relevant innhold. Webdesign handler i stor grad om innhold og i liten grad om innpakning. Relevant innhold presentert på en visuelt innbydende måte krever kompetanse innen strategi, ide og design. Foto, illustrasjoner og video er virkemiddel som avløser tekst og lange artikler om produkter og tjenester.

Funksjonalitet
Nettsidens funksjonalitet og brukervennlighet har stor betydning for hvordan selskapet blir oppfattet i sammenligning med andre konkurrenter. En nettside som oppleves smidig å navigere i og som gir svar på det kunden etterspør, er omdømmebyggende for bedriften.

Teknisk kvalitet
Det stilles i dag utallige tekniske krav til nettsidens publiseringssystem / CMS. Publiseringssystemet skal både være brukervennlig med et intuitivt brukergrensesnitt, den skal være tilpasset Googles krav til funksjonalitet samt at den skal tilfredsstille sentrale krav til universell utforming/DIFI. DIFI er myndighetenes krav til universal utforming av nettsider med hensyn til tilgjengelighet for alle besøkere. Et eksempel på et DIFI-krav er at nettsidens innhold også skal kunne "leses" av svaksynte og blinde.

Nettstruktur og oppbygging
Google er i dag et sentralt verktøy for de fleste når det er snakk om søk etter informasjon. Dette gjelder både ved søk på tema og selskapsnavn. Nettløsningens og CMS/publiseringssystemets nettstruktur har sentral betydning for om Google finner, indekserer og rangerer nettsidens innhold.

Nettsideinnhold
Nettsidens innhold er selvfølgelig den mest avgjørende faktoren for å få nye kunder. Finnes ikke produktet/tjenesten på nettsiden finner hverken Google eller besøkeren dette. Finnes produktet/tjenesten på nettsiden vil menystrukturen, tittelbeskrivelsen, ingressbeskrivelsen og beskrivelsen av produktet/tjenesten være avgjørende for treff i Google ved søk.

Bilder og film / video
En responsiv nettside presenterer innholdet skreddersydd for den skjermstørrelsen som benyttes. Dvs. at fullbreddevisningen på en storskjerm eller en stasjonær datamaskin ofte er annerledes enn på en 3,5" smarttelefon. Dette gir større frihet for bruk av bilder og video for å øke interessen for nettsidens innhold.

SEO - Søkemotoroptimalisering
Søkemotor-optimalisering handler i hovedsak om nettsidens innhold og at dette er presentert på en intuitiv og godt strukturert måte. Når man vet hva kundene etterspør av informasjon og hvilke søkefraser som benyttes, kan man gjenspeile dette i nettsidens innhold. Samsvar mellom kundens søkefrase og det faktiske innholdet på nettsiden er grunnleggende for å bli synlig på nettet.

Call to action
Hyppig besøk på nettsiden gir i seg selv ingen verdi. Utfordringen er å motivere besøkeren til enten å ta kontakt eller å legge igjen spor etter seg ved å oppgi epostadresse eller telefonnr. Det finnes mange eksempler på strategi og ide hvor nettsideinnhold sammen med nettfunksjoner kan motivere til aktiv handling.

Gratis selskapsside på Google
Med en kostnadsfri oppføring i Google ( Google Min Bedrift ) kommer din bedrift i direkte kontakt med kunder som søker i Google, Google+ eller i Google Map.

Gule sider, 1881 og øvrige katalogselskaper taper i dag terreng som oppslagsverk og betalt oppføring hos disse er for de fleste bedrifter bortkastede penger. Betalt "oppføring" ved bruk av Google Adwords er en betydelig mer lønnsom bruk av bedriftens penger.

Uforpliktende møte!
Ønsker du å vite mer?  Send oss ditt navn og telefonnr, så kontakter vi deg for en uforpliktende samtale.