Film og animasjon

Det blir stadig vanskeligere "å komme gjennom nåløyet" og nå effektivt ut med informasjon

Det blir stadig vanskeligere å nå effektivt ut med informasjon. I en stadig større konkurranse om oppmerksomheten, vil explainer animation / forklarings-video med iIlustrasjoner og animasjoner gi betydelig økt oppmerksomhet.

Forskning viser at:

  • Hjernen oppfatter informasjon fra film og animasjon 60 000 ganger raskere en tekst.
  • Film og animasjon gir økt interesse for innholdet
  • Kunnskapen blir husket bedre.

Se gjerne MainPath Marketing sin infographic som viser de vanligste typer av informasjon/formater og hvordan disse kommuniserer til publikum.

Nedenfor finner du en rekke filmer og animasjonsoppdrag som vi har utført.