Ultrahøy bussfrekvens

Denne animasjonsfilmen lagde vi i to utgaver, med litt forskjellig lengde. Til sammen utgjorde de kjernen i en kampanje for å informere om økning i bussfrekvensen på Linje 1 i Bodø. Kampanjen ble kjørt på Facebook og Instagram, på kino og med plakater på utvalgte bussholdeplasser. Oppdragsgiver var Nordland fylkeskommune.
Image