Salten Kraftsamband

Konsernet Salten Kraftsamband (SKS) er Nord-Norges største kraftprodusent etter Statkraft. SKS er en aktiv krafthandelsaktør og er landsdelens tredje største kraftleverandør av strøm i sluttbrukermarkedet. Konsernet er også majoritetseier av et entreprenørselskap med god kompetanse innenfor bygging og vedlikehold av kraftlinjer. I tillegg er konsernet sterkt engasjert innen utvikling av ny fornybar energi. Konsernet har hovedkontor på Fauske og har rundt 180 medarbeidere.

Vi har levert en webbasert og responsiv årsmelding for SKS med vår publiseringsløsning mpPublish. Vi har også levert en rekke illustrasjoner.

Årsmeldingen kan du se her: aarsmelding.sks.no
Image