Lillevollen Barnehage

Lillevollen barnehage har oppgradert sin gamle nettside med en ny responsiv løsning bygd på mobilPluss. Nå blir det enklere for både ansatte, foreldre og andre å bruke nettsiden fra mobilen.

Image

Barnehagen er opptatt av god informasjonsflyt og har derfor et intranett. Her kan foreldre logge inn og se bilder fra barnas opplevelser i barnehagen og finne viktig informasjon. Intranettet er et viktig bindeledd mellom barnehagen og hjemmet og gjør det enklere for alle parter å dele informasjon. For som vi alle vet, når man spør 3-åringen hva de har gjort i barnehagen er svaret ofte "ikke noe". Et intranett er en trygg måte å dele bilder og tekst man ikke ønsker å legge på barnehagens offentlige nettside. Se nettsiden her.

Image

Image