Anne Kristensen

Anne Kristensen

Prosjektleder / kommunikasjonsrådgiver
94886001
94886001

Anne ble ansatt hos mpDesign i mai i 2000, og gikk inn som partner i selskapet i 2007.

Anne er utdannet typograf har mange års erfaring fra grafisk bransje, både på trykkeri og i avis. Hun har vært med i lærlingenemda for grafiske fag og har i tillegg hatt ulike verv i grafiske forbund og foreninger.

Som prosjektleder styrer hun alle prosjekter og oppgaver med solid hånd i godt samarbeid med vårt egetutviklede webbaserte kundesystem mpProsjekt.