Logo og grafisk profil

Selskapets identitet og profil kommuniseres i hovedsak gjennom selskapets nettsider og digitale kommunikasjon.

Nettsidens webdesign må gjenspeile selskapets identitet. Utformingen av selskapets logo og grafiske profil må således tilpasses de mulighetene og de tekniske rammebetingelser som internett og ulike digitale virkemiddel gir. 

Begrensningene er i stor grad knyttet til minimal plass til "innpakning" når selskapets identitet skal fremstå på en mobiltelefon. En helhetlig grafisk profil som skal fungere i alle kanaler krever en helhetlig forståelse og erfaring med både digitale og analoge virkemiddel. Det stilles derfor høye krav til tverrfaglig kompetanse ved utarbeidelse av selskapets visuelle identitet.
 

Vi leverer:

 • Overordnet kommunikasjonsstrategi
 • Webdesign
 • Grafisk profil / Visuell identitet
 • Strategisk design
 • Grafisk design
 • Web-basert profilhandbok
 • Helhetlig kommunikasjonshandbok
 • Kampanje-web
 • Interaksjonsdesign
 • Digital strategi - sosiale medier
 • Web-annonser
 • Film og animasjon
 • 3D-visualisering
 • Foto