Tolketjenesten med ny nettløsning

Tolketjenesten har siden 2004 formidlet tolke- og translatørtjenester over hele landet, og har hovedkontor i Bodø.

Kundene befinner seg hovedsaklig innen flyktninge- og innvandringstjenester, helsevesen, NAV, barnevern, skoler, politi, rettsvesen, advokatkontorer, privat næringsliv, m.m.

Med døgnkontinuerlig service og tolker som fyller kravene til god tolkeskikk, har de en stabil og stadig tilbakevendende kundemasse.

Vi har levert vår responsive nettløsning mobilPluss med vårt egenutviklede publiseringsverktøy mpPublish. Vi har også stått for webdesign, illustrasjoner og strukturarbeid. Vi har også levert kommunikasjonsstrategi og markedsplan inkludert digital markedsstrategi og virkemiddelvalg.

Nettsiden kan du se her: tolke.no

Image
Image