Systemer som gjør hverdagen enklere

Hvordan kan din arbeidsplass få mer struktur og bedre flyt? Kan tjenester og tilbud digitaliseres? Kan arbeidsoppgaver løses på nett av kundene selv? Dette er temaer vi kan bistå med. Et godt digitalt system kan håndtere for eksempel søknader, bestillinger og påmeldinger. Mange tjenester som i dag utføres manuelt kan automatiseres og dermed frigi tid til andre og viktigere oppgaver.

Noen eksempler:

Forretningstrykk
Vi har levert system for bestilling av eksamensmateriell på nett.

Bodin sikkerhets- og maritimt kurssenter
Avansert backend-løsning som gjør at både arbeidsgivere, kursdeltakere og kurstilbyder kan ha oversikt over påmeldinger og gjennomføring av kurs gjennom en kursportal.

Nordlandsnett
System for innrapportering, organisering og visning av driftsmeldinger.

Glomfjord Industripark
System for møtebooking.

177nordland
System for håndtering av avviksmeldinger.