Tilgjengelighetserklæring for Digitalt Byrå AS

Vår nettside og dens innhold skal være tilgjengelig for alle, uavhengig av funksjonsevne.

I henhold til WAD, EUs direktiv som gjelder fra 01.01.2021, skal alle nettsider ha en tilgjengelighetserklæring. Denne skal synliggjør nettsidens tilstand med tanke på universell utforming. 

Status for www.digitaltbyra.no per 01.01.2020

  • Tilgjengelighet/accessibility - 100% feilfri kode iht. ISO 40500/WCAG 2.0
  • Kontaktskjema skal oppgradereres med tydeligere feilmeldinger.

Vi bruker verktøyene The W3C Markup Validation Service + Chrome Lighthouse / F12 samt manuell testing og navigering for kontinuerlig måling og kvalitetssikring at nettsiden oppfyller ISO 40500/WCAG 2.0 standarden og kravene til universell utforming. Verktøyene og løpende testing gir oss kontinuerlig en "Accessibility Score" som viser i hvilken grad nettsiden samsvarer med ISO 40500/WCAG 2.0 standarden og kravene til universell utforming.

Vi bryr oss om tilgjengelighet

Digitalt Byrå forplikter seg til å:

  • Opprettholde og videreutvikle en tilgjengelig nettside.
  • Se til at nettsiden opprettholder nivå AA i WCAG 2.0 (w3.org).
  • Følge likestillings- og diskrimineringsloven (lovdata.no).
  • Følge forskrift om universell utforming av IKT (lovdata.no).
  • Sørge for at alt nytt innhold oppnår minst nivå AA i WCAG 2.0.
  • Tilpasse innhold og funksjonalitet slik at det oppfyller nye krav i WCAG 2.1.
  • Inkludere universell utforming i valget av tredjepartssystem og fremtidige oppgraderinger av eksisterande nettside.

Tilgjengelighetsprinsippene vi følger

Selskapets ledelse tar universell utforming av IKT på alvor, og har rutiner for jevnlig oppfølging av nettsidens status.

Hvordan kan du melde fra om manglende tilgjengelighet?

Er det noe som ikkje fungerer som det skal? Fungerer ikkje skjermleseren eller er språket vanskeleg å forstå? Er det noe som hindrer deg med tanke på funksjonalitet, eller går glipp av innhold på vår nettside?

Vi setter stor pris på din tilbakemelding. Send oss meldingen på internett@digitaltbyra.no om temaet tilgjengelighet slik at vi skal kunne forbedre nettsiden til glede for alle.

Ytterligere informasjon om universell utforming og tilgjengelighet