ISO 40500/WCAG 2.0 - et kvalitetsmerke.

Denne nettsiden tilfredsstiller regelverket for universell utforming av IKT og har et webdesign og en teknologi som er i henhold til standarden for tilgjengelig webinnhold (WCAG) 2.0.

Dette er en internasjonal standard som legger føringer for hvordan nettsider og apper skal designes og kodes.

Testverktøy dokumenterer nettsidens tilstand.

En test i validatoren "The W3C Markup Validation Service", som World Wide Web Consortium (W3C) står bak, er dokumentasjon på at denne nettsiden er kodet i henhold til ISO 40500/WCAG 2.0. Sjekk denne nettsiden i validatoren her.

ISO 40500/WCAG 2.0

Forskrift om universell utforming av ikt-løsninger stiller krav om at nettsiden må oppfylle 35 av 61 suksesskriterier i standarden. 25 av kravene er knyttet til teknologi og brukergrensesnitt, seks er knyttet til nettsidens webdesign og 11 er knyttet til nettsidens innhold. Les mer om kravene og regelverket på nettsiden www.uutilsynet.no

Kompetansemessig krav til webmaster.

Regelverket stiller spesifikke krav til nettsidens innhold og stiller derfor kompetansemessige krav til alle som jobber med nettsidens innhold. En løpende kvalitetssikring av innhold er spesielt viktig for å sikre at nettsiden til enhver tid er i henhold til regelverket.

Ytterligere informasjon om World Wide Web Consortium finner du her.

901 55 156 Bli oppringt