UU-Garanti og tilgjengelighetserklæring

Regelverket sier at alle nye nettløsninger skal være universelt utformet. Både private og offentlige virksomheter, lag og organisasjoner må følge regelverket. Digitalt Byrå tar universell utforming på alvor og gir UU-garanti som sikrer at nettsidene dine er optimale i henhold til gjeldende standarder og lovverk.

  • Webdesign og innhold skal tilfredsstille alle 35 må-kravene til universell utforming.
  • Om et tilsyn avdekker avvik iht. standarder/lovverk vil Digitalt Byrå utføre nødvendig feilretting og tiltak uten kostnad.
  • Nettsiden skal validerere 100% feilfritt iht. den tekniske WCAG 2.0-standarden.
  • I vår UU-garanti medfølger en tilgjengelighetserklæring som beskriver nettsidens tilstand i forhold til gjeldende lovverk.

Les mer om krav og regelverk hos Digitaliseringsdirektoratet