Kostnadseffektiv plattform for digital publisering

Med basis i vår egenutviklede plattform for digital publisering, mobilPluss v3.0, har du full kontroll på både innholdsproduksjon, publisering, og distribusjon.

mobilPluss er med sitt universelt utformede rammeverk og brukervennlige publiseringssystem, en kostnadseffektiv plattform for digital kommunikasjon. Plattformen er svært fleksibel med hensyn til fremtidige utvidelser og endringer.