Kostnadseffektiv plattform for digital publisering

Med basis i vår egenutviklede plattform for digital publisering, mobilPluss v3.0, har du full kontroll på både innholdsproduksjon, publisering, og distribusjon.

mobilPluss er med sitt universelt utformede rammeverk og brukervennlige publiseringssystem, en kostnadseffektiv plattform for digital kommunikasjon. Plattformen er svært fleksibel med hensyn til fremtidige utvidelser og endringer.

Kontaktperson: Tore Mårli

Har du spørsmål? Ring Tore på 90155156

Ring 90155156

Hvis du ønsker at vi ringer deg opp skriv inn e-post og telefonnummer: