Innhold som engasjerer

Det er lett å tenke at når det tekniske er på plass så er jobben med nettsiden ferdig. Men for brukeren er innholdet vel så viktig som at teknologien fungerer. Å sette seg i kundens sted og organisere informasjon slik at den blir engasjerende og brukervennlig kan være utfordrende.

Vi har lang erfaring med innholdsproduksjon for nett. Vi kan hjelpe deg med å strukturere nettsiden din og lage en plan for innholdet som du kan publisere selv. Vi kan også ta hele jobben for deg og holde siden din oppdatert om du ønsker det. Med tekst, bilder, illustrasjoner og film formidler vi ditt budskap og holder dine kunder engasjerte.


Noen eksempler:

Bodø Begravelsesbyrå
Vi har hatt et godt samarbeid med Bodø Begravelsesbyrå og gjort en omfattende jobb med innholdet på deres nettside. Her finnes all relevant informasjon for å planlegge en gravferd og byrået bruker også nettsiden i dialog med kunden.

Meglerhuset
I tillegg til teknologien har vi bidratt med tekstforfatting og innhold på nettsiden.