Bedre brukeropplevelse

Universell utforming, hastighet og nettsidens informasjonsstruktur og innhold er avgjørende for en god brukeropplevelse.

Overordnet mål med den globale standarden for universell utforming, WCAG 2.0 og 2.1, er å bidra til en god og smidig brukeropplevelse for alle, uavhengig av alder, digital kompetanse eller funksjonsevne. Universell utforming handler om tre ulike tema hvor hvert tema krever inngående kompetanse på universell utforming.

  • Teknologi og funksjonalitet
  • Webdesign og brukergrensesnitt
  • Innhold

En nettside som tar hensyn til regelverket innen alle tre temaer gir det beste grunnlaget for en god og smidig brukeropplevelse.

Teknologi og funksjonalitet

De fleste publiseringsløsningene med tilhørende rammeverk er utviklet uten tanke på at det skulle komme en global standard for hvordan kode og bygge en nettside. Regelverket kom allerede i 2014 og fortsatt lanseres det daglig nettsider som bygger på utdatert teknologi og rammeverk. Dvs teknologi som ikke er kodet  iht. WCAG 2.0 eller 2.1. Vi er eksperter på universell utforming av nettsider og har både teknologi, kompetanse og erfaring med skreddersøm av webdesign, brukergrensesnitt og funksjonalitet som tilfredsstiller gjeldende standarder.

At nettsiden er kodet iht. gjeldende standarder har avgjørende betydning for brukeropplevelsen.

Webdesign og brukergrensesnitt

Regelverkets må-krav knyttet til det visuelle handler om en kombinasjon av design og brukergrensesnitt. Kontrasten mellom bakgrunn og tekst, knapper og ikoner samt størrelse og plassering på disse har avgjørende betydning for brukeropplevelsen. Kunnskap om universell utforming knyttet til webdesign og brukergrensesnitt har avgjørende betydning for nettsidens brukeropplevelse.

Innhold og klart språk

Tilgjengelighet og formidling av nettsidens innhold er jo det overordnede målet og hensikten for at man har investert i en nettside. Kunnskap om universell utforming og klart språk knyttet til innholdsproduksjon har avgjørende betydning for brukeropplevelsen.

Brukeropplevelse, SEO og plassering i Google.

Google elsker nettsider som er kodet i henhold til den globale standarden WCAG 2.0 og 2.1. Google elsker også nettsider som har et webdesign og et brukergrensesnitt som følger samme standarder. I tillegg elsker Google webmastere og webredaktører som har god kunnskap om universell utforming og klart språk. Alt dette gir det beste utgangspunktet for god plassering i Google.

 

901 55 156 Bli oppringt