Digital markedsplan

ImageSelskapets digitale markedsplan er sentral og styrende for alt informasjons- og markedsarbeid.

Vi har lang erfaring med utforming av helhetlige digitale markedsplaner inneholdende:

  • Produkt/marked - Matrise
  • Overordnet kommunikasjonsstrategi
  • Digital strategi
  • Overordnet kommunikasjonsidé
  • Markedsplan
  • Aktivitetsplan
  • Valg av virkemidler. 
  • Prosjektledelse
  • Evaluering og analyse