En hel dag med faglig påfyll

Gnist Gründeruke bød onsdag på et solid program med faglig påfyll. Smart på nett på dagen og presentasjon av Lab Nord-Norge på ettermiddagen ga nyttig kunnskap og inspirasjon.

Foto av Astrid Valen Utvik som presenterer gode tips om sosiale medier.

Smart på nett. Astrid Valen Utvik hadde en matnyttig og interessant gjennomgang av problemstillinger og løsninger knyttet til helhetlig bruk av digital kommunikasjon i sosiale medier

Foto: Paneldebatt om digitalisering.

Fra venstre: Tom Steffensen - Kunnskapsparken, Kjetil Robertsen - Lab Nord-Norge, Vemund Kristiansen - Nordkontakt og Jøran Johansen - havbruksloggen.

Bodø i Vinden og Visit Bodø hadde onsdag den 23. oktober en ny seanse i høstens kursserie #smartpånett. Mye av vår markedskommunikasjon foregår i dag på nettet og utviklingen går ekstremt fort. Kontinuerlig omstilling og tilpassing er sentrale tema for å kunne henge med.

Sosiale medier og digital, helhetlig kommunikasjon

Astrid Valen Utvik fra selskapet Valen-Utvik presentert på en engasjerende måte relevante problemstillinger og tips knyttet til drift, overvåking og innholdsproduksjon i sosiale medier. Et meget nyttig foredrag.

Dialog om teknologi og digitalisering i nordnorsk næringsliv.

Kjetil Robertsen presenterte Lab Nord-Norge som har fokus på innovasjon og utvikling innenfor digitalisering og teknologi. Selskapet er finansiert av Samfunnsløftet til Sparebank1 Nord-Norge. Intensjonen er å hjelpe næringslivet i Nord-Norge til modernisering gjennom bruk av nye digitale verktøy.

Kjetil utfordret oss deltagere med relevante spørsmål om hvilke muligheter ser vi? Hva er utfordringene? Hvordan kan vi best mulig gripe disse sammen i Nord-Norge?

To lokale bedrifter, Nordkontakt og Havbruksloggen til Løvold, presenterte spennende prosjekter de jobber med. 

Nyttig anvendte timer.