Årsmelding til SKS

Vi har levert webbasert og responsiv årsmelding for SKS med vår publiseringsløsning mpPublish. Vi har også levert en rekke illustrasjoner.
Her kan du lese og se mer om leveransen.


Image